Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry uzsāk īstenot starpvalstu sadarbības projektu “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura ietvaros iesaistīsies piecas – Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas novadu pašvaldības.Projekta mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauku apvidu teritorijās, stiprinot saikni pār novadu teritorijām, rosinot pašvaldības un privāto personu (juridisko un fizisko) sadarbību, lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību mantojuma izmantošanu tūrismā.

Projekta laikā notiks dabas taku teritorijas maršrutu izpētes, testēšanas pasākumi Latvijā un Somijā, sekmējot mazās uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma piedāvājumu kvalitātes palielināšanu. Sadarbības projektā plānoti interaktīvi informatīvie semināri, ievadlekcijas, publiski, izglītojoši pasākumi ar tūrisma jomas speciālistu un ekspertu piedalīšanos, aicinot iesaistīties vietējos iedzīvotājus. Sadarbībā ar Somijas vietējās rīcības grupas dalībniekiem un tūrisma speciālistiem notiks pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese esošo dabas taku izpētē un pilnveidošanā.

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums