Atskaites

Atskaišu iesniegsanas nosacījumi 2009.-2013. gada plānošanas periodā iesniegtiem LEADER programmas projektiem, kas saņēmuši  ELFLA un EZF atbalsta līdzekļus.Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā Vidzemes lauku partnerībā "Brasla" iesniedz:

- ELFLA pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem MK. not.764. not.764 pielikums_4.doc ;

- ELFLA pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem MK. not.764. not.764 pielikums_5_2014.g.doc ;

- EZF pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem MK. 78. pārskats_par_projekta_īstenošanas_rezultātiem.doc

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā Vidzemes lauku partnerībā "Brasla" vai Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem attiecīgi par ELFLA un EZF:

- pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem MK.not.764 not.764 pielikums_5_2014.g.doc par iepriekšējo kalendāra gadu.

- EZF pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem MK 78. not. 78 pielikums 3.doc

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, "Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem" finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu.

Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic  saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem norāda.

Biedrības un nodibinājumi

ailē "Saimniecības neto apgrozījums" norāda - gada ieņēmumus

ailē "Saimniecības izmaksas"- gada izdevumus

ailē "Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas" - gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailei "Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas".

 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums